GP ŽGP

GP "ŽGP" d.d.Sarajevo, osnovano davne
1947.godine, do danas kontinuirano djeluje i
predstavlja najstariju kompaniju u građevinarstvu BiH.

GP ŽGP

GP "ŽGP" d.d. Sarajevo odlikuje se
bogatim iskustvom u kompleksnim graðevinskim poduhvatima, BH lider u mostogradnji i visokogradnji. Pročitajte više!

GP ŽGP

GP "ŽGP" d.d. Sarajevo se može pohvaliti
uspješno izvedenim radovima na autoputu koridora
VC dionica Zenica-Sarajevo kao i na autoputu E661 Gradiška-Banja Luka, objektima na zapadnom prilazu Sarajevu, mostovima preko rijeke Save.
Pročitajte više!

GP ŽGP

GP "ŽGP" d.d. Sarajevo je do sada ostvarilo
127 km tunela, 65 km mostova, 718 km željezničke pruge, 1 500 000 m2 visokogradnje, ugrađeno je oko
3 000 000 m3 betona.
Pogledajte film!

GP ŽGP
  • Adresa:  GP ŽGP d.d. Sarajevo
                   Dolina 11
                   BiH - 71000 Sarajevo

  • Tel:     +387 33 664 285
  • Tel:     +387 33 664 595
  • Fax:    +387 33 205 826
  • Mail:    zgp@bih.net.ba
  • Mail:    zgpsarajevo@bih.net.ba